Wijzigingen zorgverzekering 2023 (2023)

Dit wijzigt er in de Basisverzekering in 2023

Wat de Basisverzekering wel of niet vergoedt, wordt bepaald door de overheid. In 2023 worden een paar behandelingen toegevoegd, gewijzigd en uitgebreid.

 • Collectiviteitskorting op de Basisverzekering vervalt

  De overheid heeft bepaald dat de collectiviteitskorting op de Basisverzekering vervalt. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars in Nederland. Heeft u een collectieve zorgverzekering? Dan betekent dit voor u dat u geen korting meer op uw Basisverzekering ontvangt. De korting op uw aanvullende (tandarts)verzekeringen behoudt u wel. Ook de andere extra's van uw collectief blijven gewoon gelden, zoals hulp bij een gezonde leefstijl via SamenGezond.

 • Zorgtoeslag

  De zorgtoeslag wordt in 2023 eenmalig verhoogd met € 412. Dit verhoogt het inkomen van huishoudens die al zorgtoeslag ontvangen met € 34 per maand.

  Kijk voor meer informatie over zorgtoeslag op de website van de Belastingdienst.

 • Correspondentie in een andere taal dan Nederlands

  Aanvragen, nota’s en andere correspondentie met Menzis moeten zijn opgesteld in het Nederlands of Engels. Dient u bijvoorbeeld een nota in het Duits in, dan kan Menzis u vragen een vertaling van de nota te sturen. Een beëdigd vertaler moet de nota dan vertalen. De kosten hiervoor betaalt u zelf.

 • Geldigheid verwijsbrief 1 jaar

  De geldigheid voor een verwijsbrief voor tweedelijnszorg is 1 jaar. Tweedelijnszorg is zorg van alle hulpverleners waarvoor je een verwijzing nodig hebt. Denk hierbij aan specialisten in het ziekenhuis of een kliniek. Zonder een verwijzing kun je niet bij deze zorgverleners terecht. Ook revalidatie en psychische hulp vallen onder tweedelijnszorg.

 • Geneesmiddelen met vitamine D

  Geneesmiddelen met alleen vitamine D of combinatieproducten die de werkzame stoffen colecalciferol en calcifediol bevatten worden niet meer vergoed.

  Bij ouderen en mensen met een donkere huidskleur is voldoende vitamine D gebruik belangrijk. De tabletten hiervoor zult u vanaf 2023 zelf moeten betalen. Deze zijn te verkrijgen bij de apotheek, maar ook bij een drogist kunt u tabletten kopen. Het kan zijn dat u een specifieke ziekte heeft waarvoor u geneesmiddelen met vitamine D moet gebruiken. Geneesmiddelen die de stoffen alfacalcidol en calcitriol bevatten worden nog wel vergoed.

 • Haarwerken

  De maximale vergoeding voor haarwerken (pruik of haarstuk) wordt € 454,50 (was € 457,50).

 • Kraamzorg
  • De eigen bijdrage voor kraamzorg thuis wordt € 4,80 per uur (was € 4,70).
  • De eigen bijdrage voor kraamzorg verleend in een instelling zonder medische noodzaak blijft € 38 per opnamedag:€ 19,00 voor de moeder en € 19,00 voor het kind. Is het tarief van de instelling meer dan € 274 per opnamedag (€ 137voor de moeder en€ 137voor het kind; was€ 134)? Dan betaalt u naast die€ 38ook het bedrag dat boven de€ 274 per dag uitkomt.
 • Machtiging voor zorg in een groep vanuit de GZSP

  Voor zorg in een groep aan kwetsbare ouderen heeft u voorafgaande toestemming van Menzis nodig vanaf de 100e behandeling.

 • Medicijnrol

  Voor gebruik van een medicijnrol rekent uw apotheek een vaste apotheekvergoeding in een abonnementsbedrag en niet meer een bedrag per geneesmiddel. De kosten van de geneesmiddelen zelf veranderen niet.

 • Orthopedische en allergeenvrije schoenen

  De eigen bijdrage voor orthopedische en allergeenvrije schoenen wordt € 63 tot 16 jaar (was € 62) en € 126 vanaf 16 jaar (was € 124).

 • Revalidatiezorg

  Heeft u revalidatie nodig om een handicap te voorkomen, te verminderen of te overwinnen? Medisch specialistische revalidatiezorg wordt alleen geleverd onder leiding van een revalidatiearts en niet meer door een medisch specialist.

 • Uitbreiding vergoeding voetzorg
  • U krijgt preventieve voetzorg vergoed wanneer u diabetes heeft én daarbij een verhoogd risico op voetulcus (diepe ontsteking aan de voet).
  • Voortaan krijgt u preventieve voetzorg ook vergoed wanneer u door andere aandoeningen of door een medische behandeling een verhoogd risico op een voetulcus heeft.
 • Verlenging herstelzorg COVID-19

  Mensen die na het doormaken van COVID-19 last hebben van ernstige klachten of beperkingen kunnen onder voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed krijgen uit het basispakket. De overheid heeft besloten om de regeling voor herstelzorg aan ernstig zieke coronapatiënten te verlengen tot 1 augustus 2023. Kijk voor meer informatie op menzis.nl/corona.

 • Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

  Het percentage dat u vergoed krijgt bij een zorgaanbieder zonder contract is aangepast. U vindt de percentages in de verzekeringsvoorwaarden.

 • Verwijzers medisch specialistische zorg
  • Bij een afwijkende uitslag van een hielprik kan het RIVM rechtstreeks verwijzen naar een gespecialiseerde kinderarts.
  • Een eerstelijns verloskundige is toegestaan als verwijzer naar de KNO-arts.
 • Zittend ziekenvervoer
  • De eigen bijdrage voor ziekenvervoer is € 113 (was € 111).
  • De maximale vergoeding voor logeerkosten in plaats van vervoer is € 82 (was € 77,50).
  • De vergoeding bij eigen vervoer is€ 0,37 per kilometer (was € 0,32).
  • De vergoedingbij niet-gecontracteerd taxivervoer is € 0,90 per kilometer (was € 0,85).
 • Zwangerschapsonderzoek

  De combinatietest wordt niet meer aangeboden. Deze is vervangen door de NIPT-test. Vrouwen met een medische indicatie betalen geen eigen risico voor de NIPT-test.

 • Betaalkorting kwartaal en halfjaar vervalt

  De betaalfrequentiekorting voor het betalen van uw premie per kwartaal of per halfjaar, vervalt.

  Let op: u krijgt nog wel steeds1% korting bij een jaarbetaling. Deze korting geldt op de totale premie van al uw zorgverzekeringen bij elkaar.

Belangrijke data voor uw zorgverzekering

U kunt in 2023 bij elk ziekenhuis terecht

We zijn nog met de ziekenhuizen in gesprek over de contracten voor 2023. We hebben nog niet met alle ziekenhuizen een contract. Maar we vergoeden uw behandeling alsof we een contract hebben.

Zorgvinder

Verplicht eigen risico en uw zorgverzekering

Het eigen risico blijft in 2023 € 385. Verwacht u volgend jaar uw verplicht eigen risico grotendeels of volledig te gebruiken en wilt u de betaling daarvan spreiden? Dat kan bij Menzis. U kiest er dan voor om het verplicht eigen risico in 10 termijnen te betalen. Gebruikt u het eigen risico in 2023 niet, of maar gedeeltelijk? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag in het voorjaar van 2024 automatisch terug.

Let op: betaalt u nu ook al het eigen risico gespreid? Dan wordt de regeling voor 2023 automatisch verlengd. Wilt u dit niet, dan kunt u dit in Mijn Menzisaanpassen.

Aanvragen gespreid betalen 2023

Wijzigingen zorgverzekering 2023 (1)

Dit wijzigt er in de aanvullende verzekeringen in 2023

 • Aanbod gezondheidscursussen

  Menzis heeft het aanbod aan leefstijlcursussen uitgebreid met:

  • Dokter Tamara en Grip op je gewicht via de vergoeding Cursus via de patiëntenvereniging.
  • EuroFit en Allen Carr via de vergoeding Gezondheid & Cursussen. Voor Collectief Aanvullend is dit via de vergoeding Preventie.

  Dit geldt voor de pakketten:

  • ExtraVerzorgd 2
  • ExtraVerzorgd 3
  • GarantVerzorgd 1, 2, 3
  • Collectief Aanvullend 1, 2, 3, 4
 • Acnebehandeling en camouflagetherapie

  De vergoedingen voor acnebehandeling en camouflagetherapie worden samengevoegd tot één vergoeding. Er geldt een eigen bijdrage van 20% en een maximumbedrag van € 200 bij deze pakketten:

  • JongerenVerzorgd
  • ExtraVerzorgd 2
  • ExtraVerzorgd 3
  • GarantVerzorgd 2
  • GarantVerzorgd 3
  • Collectief Aanvullend 1
  • Collectief Aanvullend 2
  • Voor Collectief Aanvullend 3 geldt een eigen bijdrage van 20%, tot een maximumbedrag van € 300.
  • Voor Collectief Aanvullend 4 geldt een eigen bijdrage van 20%, tot een maximumbedrag van € 500.

  De genoemde maximumbedragen gelden voor acnebehandeling en camouflagetherapie en -middelen samen.

 • Epilatie

  De vergoeding voor epilatie wordt lager. Dit zijn de maximumbedragen die tijdens de gehele verzekeringsduur vergoed worden:

  • € 300 (was€ 500)bij JongerenVerzorgd
  • € 750(was€ 1.000)bij ExtraVerzorgd 3 en GarantVerzorgd 3
  • € 1.250(was€ 1.500)bij Collectief Aanvullend 4

  Let op: de eigen bijdrage blijft 20% per rekening.

  Epilatie mag niet langer uitgevoerd worden door de schoonheidsspecialist. Alleen een door Menzis erkende huidtherapeut mag dit doen, of iemand die onder zijn verantwoordelijkheid werkt. Dit kan een schoonheidsspecialist zijn. Dit geldt bij de pakketten:

  • ExtraVerzorgd 2
  • ExtraVerzorgd 3
  • JongerenVerzorgd
 • Vaat- en pigmentbehandeling

  Er is geen vergoeding meer voor vaat- en/of pigmentbehandeling bij deze pakketten:

  • ExtraVerzorgd 2
  • ExtraVerzorgd 3
  • GarantVerzorgd 2
  • GarantVerzorgd 3
 • Vervangende mantelzorg

  Er is meer keuze voor mantelzorg als het gaat om vervangende mantelzorg. Aan het huidige aanbodis Senior Service toegevoegd. Dit geldt bij de pakketten:

  • ExtraVerzorgd 2
  • ExtraVerzorgd 3
  • GarantVerzorgd 2
  • GarantVerzorgd 3
  • Collectief Aanvullend 1, 2, 3, 4

Bekijk de wijzigingen in uw zorgverzekering in 2023

Alle wijzigingen voor de Menzis zorgverzekering

Alle wijzigingen voor de GarantVerzorgd zorgverzekering

Alle wijzigingen voor de Collectief Aanvullend zorgverzekering

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Hier vindt u alle veelgestelde vragen over uw zorgverzekering.

 • Wie bepaalt wat er in de Basisverzekering zit?

  Ieder jaar bepaalt de overheid wat er in de Basisverzekering zit. Menzis moet in de Basisverzekering dus ook voldoen aan wat de overheid bepaalt. De inhoud van de Basisverzekering is dus bij iedere zorgverzekeraar gelijk.

 • Vanaf wanneer kan ik mijn zorgverzekering wijzigen ?

  Het wijzigen van uw zorgverzekering kan aan het einde van het kalenderjaar, tussen 12 november en 31 december. De wijziging gaat in op 1 januari.

 • Wat is het verschil tussen 'eigen bijdrage' en 'eigen risico'?

  Iedereen ouder dan 18 jaar heeft een verplichteigen risicovan € 385. U betaalt de eerste € 385 van zorgkosten uit de Basisverzekering zelf. Daarnaast geldt er voor bepaalde vergoedingen uit de Basisverzekering een wettelijkeeigen bijdrage. Hierbij komen de kosten tot een vastgesteld bedrag per jaar voor eigen rekening. Zo geldt er bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor ziekenvervoer. Als u vervoerskosten declareert betaalt u in 2023 de eerste € 113 zelf. Vervolgens betaalt u nog € 385 zelf, als u het eigen risico nog niet volledig hebt betaald.

 • Hoe betaal ik de jaarpremie?

  Wilt u uw premie voor het hele jaar in één keer betalen, geef dit dan in december 2022 aan ons door. In januari wordt het bedrag afgeschreven.

  Uw premie eerder betalen? Dat kan vanaf 1 december. U kunt het bedrag overmaken met vermelding van ‘Jaarpremie 2023’ en het verzekerdennummer (dit staat op uw zorgpolis), naar: NL26 INGB0676423329. T.n.v. Menzis Zorgverzekeraar NV, te Wageningen. BIC-code: INGBNL2A

Zorgtoeslag

U kunt misschien zorgtoeslagkrijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Lees meer op Belastingdienst.nl.

Meer informatie en aanvragen

De Menzis app

De Menzis app heeft nu meer mogelijkheden dan ooit! En werkt heel eenvoudig. U heeft altijd inzicht in uw zorgverzekering

Download de app

Hulp bij een gezonde leefstijl

Bij Menzis bent u verzekerd van goede zorg. Maar we zijn er ook als u wilt werken aan uw gezondheid.

Waar kunnen we u mee helpen?

Wijzigingen zorgverzekering 2023 (2)

Ontdek onze gratis gezondheidsapp

Met ons online gezondheidsprogramma SamenGezond geven we u een gezond steuntje in de rug.

 • In kleine stapjes werken aan uw gezondheid
 • Handige gratis app
 • Punten verdienen voor kortingen, uitjes en producten
 • Hulp bij beweging, afvallen, voeding, ontspanning en meer

Ontdek SamenGezond

Wijzigingen zorgverzekering 2023 (3)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 02/27/2023

Views: 6241

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.